L 创新研发
Listing
联系我们 | contacts us
电话:0313-205834070
邮箱:33953322@qq.com
QQ:
地址:ag88环亚国际娱乐平台

您现在的位置:主页 > 创新研发 >

2016年11月9日河南鸡蛋价格今天最新行情

2018-08-25 14:04

 2016年11月9日河南鸡蛋价格今天最新行情

  单位:元/斤

  周口-市区 鸡蛋价格: 3.40 涨
 

  周口-郸城 鸡蛋价格(大): 3.35
 

  周口-郸城 鸡蛋价格(中): 3.40
 

  周口-郸城 鸡蛋价格(小): 3.40
 

  周口-太康 鸡蛋价格(大): 3.27
 

  周口-淮阳 鸡蛋价格(大): 3.35
 

  周口-淮阳 鸡蛋价格(中): 3.40
 

  周口-淮阳 鸡蛋价格(小): 3.40
 

  周口-西华 鸡蛋价格(大): 3.35
 

  周口-西华 鸡蛋价格(中): 3.40
 

  周口-西华 鸡蛋价格(小): 3.40
 

  周口-鹿邑 鸡蛋价格(大): 3.46
 

  周口-扶沟 鸡蛋价格(大): 3.35
 

  周口-扶沟 鸡蛋价格(大): 3.40
 

  周口-扶沟 鸡蛋价格(小): 3.40
 

  周口-项城 鸡蛋价格(大): 3.35
 

  周口-项城 鸡蛋价格(中): 3.40
 

  周口-项城 鸡蛋价格(小): 3.40
 

  周口-商水 鸡蛋价格(大): 3.35
 

  周口-沈丘 鸡蛋价格(大): 3.50
 

  开封-郊区 鸡蛋价格: 3.40
 

  开封-尉氏县 鸡蛋价格: 3.40
 

  开封-通许县 鸡蛋价格(大): 3.43
 

  开封-兰考 鸡蛋价格: 3.40
 

  南阳-市区 鸡蛋价格: 3.30
 

  南阳-社旗 鸡蛋价格(大): 3.40
 

  南阳-社旗 鸡蛋价格(中): 3.50
 

  南阳-社旗 鸡蛋价格(小): 3.60
 

  南阳-唐河 鸡蛋价格(大): 3.30
 

  南阳-邓州 鸡蛋价格(大): 3.30
 

  南阳-淅川 红蛋价格: 3.55
 

  南阳-方城 鸡蛋价格(大): 3.40

  信阳-市区 3.50
 

  信阳-罗山 鸡蛋价格: 3.45
 

  信阳-光山 鸡蛋价格(大): 3.50
 

  信阳-潢川 鸡蛋价格: 3.45
 

  信阳-固始 鸡蛋价格: 3.40
 

  新乡-市区 鸡蛋价格: 3.40
 

  新乡-获嘉 鸡蛋价格: 3.35
 

  新乡-长垣 鸡蛋价格: 3.33
 

  漯河-市区 鸡蛋价格: 3.40
 

  漯河-临颍 鸡蛋价格: 3.40
 

  漯河-舞阳 鸡蛋价格: 3.40
 

  漯河-召陵 鸡蛋价格: 3.40
 

  许昌-市区 鸡蛋价格: 3.40
 

  许昌-襄城县 鸡蛋价格: 3.35
 

  许昌-长葛 鸡蛋价格: 3.45
 

  商丘-市区 鸡蛋价格: 3.43
 

  商丘-柘城 鸡蛋价格: 3.43
 

  商丘-睢县 鸡蛋价格(大): 3.33
 

  商丘-民权 鸡蛋价格(大): 3.43
 

  商丘-宁陵 鸡蛋价格: 3.43
 

  商丘-永城 鸡蛋价格: 3.47
 

  商丘-夏邑 鸡蛋价格: 3.43
 

  濮阳-市区 鸡蛋价格: 3.38
 

  濮阳-清丰 鸡蛋价格: 3.30
 

  濮阳-南乐 鸡蛋价格: 3.30
 

  濮阳-范县 鸡蛋价格: 3.30
 

  鹤壁-市区 鸡蛋价格: 3.30
 

  鹤壁-浚县 鸡蛋价格: 3.30
 

  鹤壁-淇县 鸡蛋价格: 3.30
 

  焦作-博爱 鸡蛋价格: 3.45
 

  焦作-温县 鸡蛋价格: 3.45-3.50

  洛阳-洛阳 鸡蛋价格 3.25
 

  洛阳-市区 粉蛋价格: 3.30
 

  洛阳-汝阳县 鸡蛋价格(大): 3.30
 

  洛阳-汝阳县 鸡蛋价格(中): 3.30
 

  洛阳-汝阳县 鸡蛋价格(小): 3.30
 

  洛阳-新安县 鸡蛋价格(大): 3.30
 

  洛阳-新安县 鸡蛋价格(中): 3.30
 

  洛阳-新安县 鸡蛋价格(小): 3.30
 

  洛阳-偃师 鸡蛋价格: 3.30
 

  洛阳-栾川 鸡蛋价格: 3.30
 

  洛阳-嵩县 鸡蛋价格: 3.30
 

  偃师-邙岭 鸡蛋价格: 3.30
 

  洛阳-孟津 鸡蛋价格: 3.30
 

  洛阳-洛宁 鸡蛋价格: 3.25
 

  安阳-市区 鸡蛋价格: 3.30
 

  安阳-内黄 鸡蛋价格: 3.30
 

  安阳-内黄 白蛋价格: 3.30
 

  安阳-滑县 鸡蛋价格: 3.30
 

  郑州-新郑 鸡蛋价格: 3.39
 

  郑州-登封 鸡蛋价格: 3.33
 

  郑州-中牟 鸡蛋价格: 3.36
 

  郑州-荥阳 鸡蛋价格: 3.36
 

  平顶山-市区 鸡蛋价格: 3.40
 

  平顶山-汝州 鸡蛋价格: 3.30
 

  平顶山-汝州农大三号粉蛋价格: 4.19
 

  平顶山-郏县 鸡蛋价格: 3.30
 

  平顶山-叶县 鸡蛋价格: 3.30
 

  平顶山-鲁山 鸡蛋价格: 3.30
 

  驻马店-市区 鸡蛋价格: 3.45
 

  驻马店-遂平 鸡蛋价格: 3.40
 

  驻马店-汝南 鸡蛋价格: 3.45
 

  驻马店-上蔡 鸡蛋价格: 3.40
 

  驻马店-西平 鸡蛋价格: 3.45