L 公司公告
Listing
联系我们 | contacts us
电话:0313-205834070
邮箱:33953322@qq.com
QQ:
地址:ag88环亚国际娱乐平台

您现在的位置:主页 > 公司公告 >

2016年11月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格状况

2018-08-24 12:56

 2016年11月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格状况

  据对全国500个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,11月份第4周(收集日为11月23日)活猪、白条鸡、牛羊肉、生鲜乳、玉米价格上涨,仔猪、猪肉、鸡蛋价格下降,活鸡价格相等。

  生猪价格。全国活猪平均价格17.03元/公斤,比前一周上涨0.1%,与上一年同期相比(简称同比,下同)上涨3.7%。活猪价格上涨省份16个,下降省份14个。西南地区活猪平均价格较高,为17.93元/公斤;华南地区较低,为16.28元/公斤。全国猪肉平均价格27.91元/公斤,比前一周下降0.1%,同比上涨5.1%。猪肉价格上涨省份13个,相等省份1个,下降省份16个。西南地区猪肉平均价格较高,为29.05元/公斤;东北地区较低,为26.41元/公斤。全国仔猪平均价格38.76元/公斤,比前一周下降0.5%,同比上涨32.0%。仔猪价格上涨省份8个,相等省份3个,下降省份19个。

  鸡蛋价格。全国鸡蛋平均价格9.26元/公斤,比前一周下降0.2%,同比下降5.3%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格7.58元/公斤,比前一周下降0.1%,同比下降5.6%。全国活鸡平均价格18.62元/公斤,与前一周相等,同比下降0.4%;白条鸡平均价格18.97元/公斤,比前一周上涨0.1%,同比上涨0.9%。产品代蛋雏鸡平均价格3.35元/只,比前一周上涨0.6%,同比上涨8.8%;产品代肉雏鸡平均价格2.92元/只,与前一周相等,同比上涨21.7%。

  牛羊价格。全国牛肉平均价格62.62元/公斤,比前一周上涨0.2%,同比下降1.0%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格55.48元/公斤,比前一周上涨0.4%;上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格74.33元/公斤,与前一周相等。全国羊肉平均价格54.69元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比下降7.4%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格50.25元/公斤,比前一周上涨0.5%;上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格64.21元/公斤,比前一周上涨0.2%。

  生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.48元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比下降1.1%。

  饲料价格。利来娱乐场w662015年8月17日全国,全国玉米平均价格1.95元/公斤,比前一周上涨0.5%,同比下降8.5%。主产区东北三省玉米平均价格为1.66元/公斤,比前一周下降0.6%;主销区广东省玉米价格2.15元/公斤,比前一周上涨0.5%。全国豆粕平均价格3.55元/公斤,比前一周上涨1.1%,同比上涨13.1%。育肥猪合作饲料平均价格为3.05元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比下降1.6%。肉鸡合作饲料平均价格为3.11元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比下降2.2%。蛋鸡合作饲料平均价格为2.84元/公斤,比前一周上涨0.4%,同比下降2.4%。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016年11月第4周(总第47周)畜产品、饲料集市价格

 

 

 

 

  单位:元/公斤、元/只

 

 

 

 

  项目

 

 

 

 

  本周

 

 

 

 

  上一年同期

 

 

 

 

  前一周

 

 

 

 

  同比%

 

 

 

 

  环比%

 

 

 

 

  仔猪

 

 

 

 

  38.76

 

 

 

 

  29.36

 

 

 

 

  38.97

 

 

 

 

  32.0

 

 

 

 

  -0.5

 

 

 

 

  活猪

 

 

 

 

  17.03

 

 

 

 

  16.42

 

 

 

 

  17.01

 

 

 

 

  3.7

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  猪肉

 

 

 

 

  27.91

 

 

 

 

  26.56

 

 

 

 

  27.93

 

 

 

 

  5.1

 

 

 

 

  -0.1

 

 

 

 

  鸡蛋

 

 

 

 

  9.26

 

 

 

 

  9.78

 

 

 

 

  9.28

 

 

 

 

  -5.3

 

 

 

 

  -0.2

 

 

 

 

  主产省鸡蛋

 

 

 

 

  7.58

 

 

 

 

  8.03

 

 

 

 

  7.59

 

 

 

 

  -5.6

 

 

 

 

  -0.1

 

 

 

 

  活鸡

 

 

 

 

  18.62

 

 

 

 

  18.70

 

 

 

 

  18.62

 

 

 

 

  -0.4

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  白条鸡

 

 

 

 

  18.97

 

 

 

 

  18.80

 

 

 

 

  18.95

 

 

 

 

  0.9

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  产品代蛋雏鸡

 

 

 

 

  3.35

 

 

 

 

  3.08

 

 

 

 

  3.33

 

 

 

 

  8.8

 

 

 

 

  0.6

 

 

 

 

  产品代肉雏鸡

 

 

 

 

  2.92

 

 

 

 

  2.40

 

 

 

 

  2.92

 

 

 

 

  21.7

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  牛肉

 

 

 

 

  62.62

 

 

 

 

  63.28

 

 

 

 

  62.48

 

 

 

 

  -1.0

 

 

 

 

  0.2

 

 

 

 

  羊肉

 

 

 

 

  54.69

 

 

 

 

  59.06

 

 

 

 

  54.53

 

 

 

 

  -7.4

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  主产省生鲜乳

 

 

 

 

  3.48

 

 

 

 

  3.52

 

 

 

 

  3.47

 

 

 

 

  -1.1

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  玉米

 

 

 

 

  1.95

 

 

 

 

  2.13

 

 

 

 

  1.94

 

 

 

 

  -8.5

 

 

 

 

  0.5

 

 

 

 

  豆粕

 

 

 

 

  3.55

 

 

 

 

  3.14

 

 

 

 

  3.51

 

 

 

 

  13.1

 

 

 

 

  1.1

 

 

 

 

  进口鱼粉

 

 

 

 

  12.37

 

 

 

 

  12.36

 

 

 

 

  12.39

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  -0.2

 

 

 

 

  育肥猪合作饲料

 

 

 

 

  3.05

 

 

 

 

  3.10

 

 

 

 

  3.04

 

 

 

 

  -1.6

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  肉鸡合作饲料

 

 

 

 

  3.11

 

 

 

 

  3.18

 

 

 

 

  3.10

 

 

 

 

  -2.2

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  蛋鸡合作饲料

 

 

 

 

  2.84

 

 

 

 

  2.91

 

 

 

 

  2.83

 

 

 

 

  -2.4

 

 

 

 

  0.4

 

 

 

 

  蛋鸡主产省计算规模是:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。2014年10省(区)禽蛋产值占全国的72.1%。

 

 

 

 

  生鲜乳主产省计算规模是:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新 疆。2014年10省(区)生鲜乳产值占全国的78.0%。