L 公司公告
Listing
联系我们 | contacts us
电话:0313-205834070
邮箱:33953322@qq.com
QQ:
地址:ag88环亚国际娱乐平台

您现在的位置:主页 > 公司公告 >

2016年11月份第1周畜产品和饲料集贸市场价格状况

2018-08-25 14:05

 2016年11月份第1周畜产品和饲料集贸市场价格状况

  据对全国500个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,11月份第1周(收集日为11月2日)仔猪、猪肉、活鸡、白条鸡价格下降,活猪、牛羊肉、生鲜乳、玉米价格上涨,鸡蛋价格相等。

  生猪价格。全国活猪平均价格16.82元/公斤,比前一周上涨0.7%,与上一年同期相比(简称同比,下同)上涨1.7%。活猪价格上涨省份18个,下降省份12个。西北地区活猪平均价格较高,为17.89元/公斤;东北地区较低,为15.99元/公斤。全国猪肉平均价格27.9元/公斤,比前一周下降0.3%,同比上涨3.6%。猪肉价格上涨省份10个,相等省份1个,下降省份19个。2013年05月27日农业部:活鸭批发,西南地区猪肉平均价格较高,为29.29元/公斤;东北地区较低,为25.99元/公斤。全国仔猪平均价格39.65元/公斤,比前一周下降1.3%,同比上涨30.3%。上海、浙江、安徽仔猪价格上涨,新疆相等,其他省份下降。

  鸡蛋价格。全国鸡蛋平均价格9.31元/公斤,与前一周相等,同比下降4.0%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格7.67元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比下降0.3%。全国活鸡平均价格18.56元/公斤,比前一周上涨0.2%,同比下降0.7%;白条鸡平均价格18.96元/公斤,比前一周上涨0.1%,同比上涨0.7%。产品代蛋雏鸡平均价格3.34元/只,与前一周相等,同比上涨8.1%;产品代肉雏鸡平均价格3.01元/只,比前一周下降2.0%,同比上涨24.4%。

  牛羊价格。全国牛肉平均价格62.26元/公斤,比前一周上涨0.1%,同比下降1.6%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格55.26元/公斤,比前一周上涨0.2%;上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格74.05元/公斤,比前一周上涨0.1%。全国羊肉平均价格54.39元/公斤,比前一周上涨0.4%,同比下降8.6%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格49.65元/公斤,比前一周上涨0.5%;上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格64.02元/公斤,比前一周上涨0.2%。

  生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.45元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比下降1.1%。

  饲料价格。全国玉米平均价格1.94元/公斤,比前一周上涨0.5%,同比下降8.9%。主产区东北三省玉米平均价格为1.69元/公斤,比前一周下降1.7%;主销区广东省玉米价格2.11元/公斤,晚间公司重大利好公告一览,与前一周相等。全国豆粕平均价格3.48元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨8.4%。育肥猪合作饲料平均价格为3.04元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比下降2.6%。肉鸡合作饲料平均价格为3.10元/公斤,与前一周相等,同比下降3.1%。蛋鸡合作饲料平均价格为2.83元/公斤,与前一周相等,同比下降3.4%。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016年11月第1周(总第44周)畜产品、饲料集市价格

 

 

 

 

  单位:元/公斤、元/只

 

 

 

 

  项目

 

 

 

 

  本周

 

 

 

 

  上一年同期

 

 

 

 

  前一周

 

 

 

 

  同比%

 

 

 

 

  环比%

 

 

 

 

  仔猪

 

 

 

 

  39.65

 

 

 

 

  30.42

 

 

 

 

  40.17

 

 

 

 

  30.3

 

 

 

 

  -1.3

 

 

 

 

  活猪

 

 

 

 

  16.82

 

 

 

 

  16.54

 

 

 

 

  16.71

 

 

 

 

  1.7

 

 

 

 

  0.7

 

 

 

 

  猪肉

 

 

 

 

  27.90

 

 

 

 

  26.93

 

 

 

 

  27.97

 

 

 

 

  3.6

 

 

 

 

  -0.3

 

 

 

 

  鸡蛋

 

 

 

 

  9.31

 

 

 

 

  9.70

 

 

 

 

  9.31

 

 

 

 

  -4.0

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  主产省鸡蛋

 

 

 

 

  7.67

 

 

 

 

  7.69

 

 

 

 

  7.65

 

 

 

 

  -0.3

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  活鸡

 

 

 

 

  18.56

 

 

 

 

  18.69

 

 

 

 

  18.52

 

 

 

 

  -0.7

 

 

 

 

  0.2

 

 

 

 

  白条鸡

 

 

 

 

  18.96

 

 

 

 

  18.83

 

 

 

 

  18.95

 

 

 

 

  0.7

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  产品代蛋雏鸡

 

 

 

 

  3.34

 

 

 

 

  3.09

 

 

 

 

  3.34

 

 

 

 

  8.1

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  产品代肉雏鸡

 

 

 

 

  3.01

 

 

 

 

  2.42

 

 

 

 

  3.07

 

 

 

 

  24.4

 

 

 

 

  -2.0

 

 

 

 

  牛肉

 

 

 

 

  62.26

 

 

 

 

  63.28

 

 

 

 

  62.19

 

 

 

 

  -1.6

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  羊肉

 

 

 

 

  54.39

 

 

 

 

  59.48

 

 

 

 

  54.17

 

 

 

 

  -8.6

 

 

 

 

  0.4

 

 

 

 

  主产省生鲜乳

 

 

 

 

  3.45

 

 

 

 

  3.49

 

 

 

 

  3.44

 

 

 

 

  -1.1

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  玉米

 

 

 

 

  1.94

 

 

 

 

  2.13

 

 

 

 

  1.93

 

 

 

 

  -8.9

 

 

 

 

  0.5

 

 

 

 

  豆粕

 

 

 

 

  3.48

 

 

 

 

  3.21

 

 

 

 

  3.47

 

 

 

 

  8.4

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  进口鱼粉

 

 

 

 

  12.43

 

 

 

 

  12.37

 

 

 

 

  12.42

 

 

 

 

  0.5

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  育肥猪合作饲料

 

 

 

 

  3.04

 

 

 

 

  3.12

 

 

 

 

  3.03

 

 

 

 

  -2.6

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  肉鸡合作饲料

 

 

 

 

  3.10

 

 

 

 

  3.20

 

 

 

 

  3.10

 

 

 

 

  -3.1

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  蛋鸡合作饲料

 

 

 

 

  2.83

 

 

 

 

  2.93

 

 

 

 

  2.83

 

 

 

 

  -3.4

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  蛋鸡主产省计算规模是:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。2014年10省(区)禽蛋产值占全国的72.1%。

 

 

 

 

  生鲜乳主产省计算规模是:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新 疆。2014年10省(区)生鲜乳产值占全国的78.0%。