L 公司公告
Listing
联系我们 | contacts us
电话:0313-205834070
邮箱:33953322@qq.com
QQ:
地址:ag88环亚国际娱乐平台

您现在的位置:主页 > 公司公告 >

2016年11月份第3周畜产品和饲料集贸市场价格状况

2018-08-26 12:14

 2016年11月份第3周畜产品和饲料集贸市场价格状况

  据对全国500个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,11月份第3周(收集日为11月16日)活猪、猪肉、活鸡、牛羊肉、生鲜乳价格上涨,仔猪、鸡蛋、白条鸡价格下降,玉米价格相等。

  生猪价格。全国活猪平均价格17.01元/公斤,比前一周上涨0.6%,与上一年同期相比(简称同比,下同)上涨4.0%。活猪价格上涨省份22个,相等省份1个,下降省份7个。西南地区活猪平均价格较高,为17.88元/公斤;华南地区较低,为16.38元/公斤。全国猪肉平均价格27.93元/公斤,比前一周上涨0.1%,同比上涨5.0%。猪肉价格上涨省份15个,相等省份1个,下降省份14个。西南地区猪肉平均价格较高,为29.13元/公斤;东北地区较低,为26.32元/公斤。全国仔猪平均价格38.97元/公斤,比前一周下降0.7%,同比上涨31.7%。辽宁、上海、江苏、浙江仔猪价格上涨,天津、河北相等,其他省份下降。

  鸡蛋价格。全国鸡蛋平均价格9.28元/公斤,比前一周下降0.2%,同比下降4.2%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格7.59元/公斤,比前一周下降0.5%,同比下降3.4%。全国活鸡平均价格18.62元/公斤,比前一周上涨0.2%,同比下降0.4%;白条鸡平均价格18.95元/公斤,比前一周下降0.1%,同比上涨0.7%。产品代蛋雏鸡平均价格3.33元/只,与前一周相等,同比上涨8.5%;产品代肉雏鸡平均价格2.92元/只,比前一周下降1.4%,同比上涨21.2%。

  牛羊价格。全国牛肉平均价格62.48元/公斤,比前一周上涨0.1%,同比下降1.2%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格55.26元/公斤,比前一周下降0.1%;上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格74.34元/公斤,与前一周相等。全国羊肉平均价格54.53元/公斤,比前一周上涨0.1%,同比下降8.0%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格49.98元/公斤,比前一周上涨0.1%;上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格64.06元/公斤,比前一周上涨0.1%。

  生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.47元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比下降0.9%。

  饲料价格。全国玉米平均价格1.94元/公斤,与前一周相等,同比下降8.5%。主产区东北三省玉米平均价格为1.67元/公斤,与前一周相等;主销区广东省玉米价格2.14元/公斤,比前一周上涨0.5%。全国豆粕平均价格3.51元/公斤,比前一周上涨0.6%,同比上涨10.7%。育肥猪合作饲料平均价格为3.04元/公斤,与前一周相等,同比下降1.9%。肉鸡合作饲料平均价格为3.10元/公斤,与前一周相等,同比下降2.5%。蛋鸡合作饲料平均价格为2.83元/公斤,与前一周相等,同比下降2.7%。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016年11月第3周(总第46周)畜产品、饲料集市价格

 

 

 

 

  单位:元/公斤、元/只

 

 

 

 

  项目

 

 

 

 

  本周

 

 

 

 

  上一年同期

 

 

 

 

  前一周

 

 

 

 

  同比%

 

 

 

 

  环比%

 

 

 

 

  仔猪

 

 

 

 

  38.97

 

 

 

 

  29.60

 

 

 

 

  39.23

 

 

 

 

  31.7

 

 

 

 

  -0.7

 

 

 

 

  活猪

 

 

 

 

  17.01

 

 

 

 

  16.35

 

 

 

 

  16.91

 

 

 

 

  4.0

 

 

 

 

  0.6

 

 

 

 

  猪肉

 

 

 

 

  27.93

 

 

 

 

  26.59

 

 

 

 

  27.91

 

 

 

 

  5.0

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  鸡蛋

 

 

 

 

  9.28

 

 

 

 

  9.69

 

 

 

 

  9.30

 

 

 

 

  -4.2

 

 

 

 

  -0.2

 

 

 

 

  主产省鸡蛋

 

 

 

 

  7.59

 

 

 

 

  7.86

 

 

 

 

  7.63

 

 

 

 

  -3.4

 

 

 

 

  -0.5

 

 

 

 

  活鸡

 

 

 

 

  18.62

 

 

 

 

  18.70

 

 

 

 

  18.59

 

 

 

 

  -0.4

 

 

 

 

  0.2

 

 

 

 

  白条鸡

 

 

 

 

  18.95

 

 

 

 

  18.82

 

 

 

 

  18.97

 

 

 

 

  0.7

 

 

 

 

  -0.1

 

 

 

 

  产品代蛋雏鸡

 

 

 

 

  3.33

 

 

 

 

  3.07

 

 

 

 

  3.33

 

 

 

 

  8.5

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  产品代肉雏鸡

 

 

 

 

  2.92

 

 

 

 

  2.41

 

 

 

 

  2.96

 

 

 

 

  21.2

 

 

 

 

  -1.4

 

 

 

 

  牛肉

 

 

 

 

  62.48

 

 

 

 

  63.27

 

 

 

 

  62.43

 

 

 

 

  -1.2

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  羊肉

 

 

 

 

  54.53

 

 

 

 

  59.25

 

 

 

 

  54.46

 

 

 

 

  -8.0

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  主产省生鲜乳

 

 

 

 

  3.47

 

 

 

 

  3.50

 

 

 

 

  3.46

 

 

 

 

  -0.9

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  玉米

 

 

 

 

  1.94

 

 

 

 

  2.12

 

 

 

 

  1.94

 

 

 

 

  -8.5

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  豆粕

 

 

 

 

  3.51

 

 

 

 

  3.17

 

 

 

 

  3.49

 

 

 

 

  10.7

 

 

 

 

  0.6

 

 

 

 

  进口鱼粉

 

 

 

 

  12.39

 

 

 

 

  12.35

 

 

 

 

  12.43

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  -0.3

 

 

 

 

  育肥猪合作饲料

 

 

 

 

  3.04

 

 

 

 

  3.10

 

 

 

 

  3.04

 

 

 

 

  -1.9

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  肉鸡合作饲料

 

 

 

 

  3.10

 

 

 

 

  3.18

 

 

 

 

  3.10

 

 

 

 

  -2.5

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  蛋鸡合作饲料

 

 

 

 

  2.83

 

 

 

 

  2.91

 

 

 

 

  2.83

 

 

 

 

  -2.7

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  蛋鸡主产省计算规模是:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。2014年10省(区)禽蛋产值占全国的72.1%。

 

 

 

 

  生鲜乳主产省计算规模是:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新 疆。2013年12月18日全国豆粕价格排行榜。2014年10省(区)生鲜乳产值占全国的78.0%。